Aleksander Usakiewicz

Imię i nazwisko: Aleksander Usakiewicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 25 Bialystok

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Poznanska, Poznan, 1968, Wydzial Budownictwa Ladowego, sp. inzynieria komunalna

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wicewojewoda

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 25 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Poznanska, Poznan, 1968, Wydzial Budownictwa Ladowego, sp. inzynieria komunalna (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wicewojewoda (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)