Andrzej Kostarczyk

Imię i nazwisko: Andrzej Kostarczyk
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 9 Czestochowa

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania raportu dotyczacego koordynacji polityki zagranicznej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, Wydzial Prawa, sp. prawo miedzynarodowe

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: podsekretarz stanu

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 9 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania raportu dotyczacego koordynacji polityki zagranicznej (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, Wydzial Prawa, sp. prawo miedzynarodowe (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z podsekretarz stanu (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)