Andrzej Pawlowski

Imię i nazwisko: Andrzej Pawlowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 15 Kalisz

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania edukacji, nauki i postepu technicznego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oswiaty

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow nowelizacji ustawy o "systemie oswiaty" (druk 72, 95)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na 1992 rok (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 181, 390, 594)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia im. Adama Mickiewicza, Poznan, 1988, Wydzial Filologiczny, sp. filologia polska

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel jezyka polskiego

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 15 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania edukacji, nauki i postepu technicznego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oswiaty (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow nowelizacji ustawy o "systemie oswiaty" (druk 72, 95) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na 1992 rok (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 181, 390, 594) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia im. Adama Mickiewicza, Poznan, 1988, Wydzial Filologiczny, sp. filologia polska (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel jezyka polskiego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)