Bogdan Lukasiewicz

Imię i nazwisko: Bogdan Lukasiewicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Bogdan Lukasiewicz - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 4 Lodz

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania "Programu dzialan dostosowujacych gospodarke polska do wymagan Ukladu Europejskiego" (druk 626)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o grach losowych i zakladach wzajemnych (druk 86, 99)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania redakcji art. 8A do ustawy budzetowej na 1992 r. (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 434)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia zalozen polityki pienieznej na 1993 r. oraz Raportu o stanie pieniadza (druk 601)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zalacznika nr 3 do ustawy budzetowej na 1993 r. - inwestycje centralne (druk 598)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1979, Rolnictwo - ogolne

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wlasciciel firmy, wlasne gospodarstwo rolno-ogrodnicze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 4 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania "Programu dzialan dostosowujacych gospodarke polska do wymagan Ukladu Europejskiego" (druk 626) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o grach losowych i zakladach wzajemnych (druk 86, 99) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania redakcji art. 8A do ustawy budzetowej na 1992 r. (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 434) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia zalozen polityki pienieznej na 1993 r. oraz Raportu o stanie pieniadza (druk 601) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zalacznika nr 3 do ustawy budzetowej na 1993 r. - inwestycje centralne (druk 598) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1979, Rolnictwo - ogolne (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wlasciciel firmy, wlasne gospodarstwo rolno-ogrodnicze (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)