Bogumila Boba

Imię i nazwisko: Bogumila Boba
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 34 Bielsko-Biala

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 170)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji (druk 50, 175, 277)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. likwidacji RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch"

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie trybu powolania Krajowej Rady ds. Radia i Telewizji (druk 529)

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna, Wroclaw, 1971, Wydzial Lekarski, sp. I st. chirurgia ogolna, II st. traumatologia ortopedia

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: chirurg

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 34 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 170) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji (druk 50, 175, 277) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. likwidacji RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch" (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie trybu powolania Krajowej Rady ds. Radia i Telewizji (druk 529) (Podkomisje)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Medyczna, Wroclaw, 1971, Wydzial Lekarski, sp. I st. chirurgia ogolna, II st. traumatologia ortopedia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z chirurg (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)