Boguslaw Choina

Imię i nazwisko: Boguslaw Choina
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 37 Gliwice

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Podkomisje: Podkomisja ds. ubezpieczen zdrowotnych

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1975, Wydzial Lekarski

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor - lekarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 37 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. ubezpieczen zdrowotnych (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1975, Wydzial Lekarski (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor - lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)