Filip Kaczmarek

Imię i nazwisko: Filip Kaczmarek
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 18 Poznan

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Podkomisje: Podkomisja ds. mlodziezy

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o kulturze fizycznej (druk 508)

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1991, Wydzial Historyczny UAM, sp. pedagogiczna i archiwistyczna

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 18 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. mlodziezy (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o kulturze fizycznej (druk 508) (Podkomisje)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1991, Wydzial Historyczny UAM, sp. pedagogiczna i archiwistyczna (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)