Georg Brylka

Imię i nazwisko: Georg Brylka
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej

Data wygasniecia mandatu: 1992-09-19 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Lista: Mniejszosc Niemiecka

Okreg wyborczy: 9 Czestochowa

Podkomisje: Podkomisja ds. handlu, drobnej wytworczosci i uslug

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Czestochowska, Czestochowa, 1957, Wydzial Budowy Maszyn, sp. technologia budowy silnikow spalinowych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier mechanik

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Mniejszosci Niemieckiej
- posłowie z 1992-09-19 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mniejszosc Niemiecka (Lista)
- posłowie z 9 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. handlu, drobnej wytworczosci i uslug (Podkomisje)
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Czestochowska, Czestochowa, 1957, Wydzial Budowy Maszyn, sp. technologia budowy silnikow spalinowych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier mechanik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)