Jacek Maziarski

Imię i nazwisko: Jacek Maziarski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 2 Legionowo

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 170)

Podkomisje: Podkomisja ds. ksiazki i ruchu wydawniczego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. ksiazki i ruchu wydawniczego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii w sprawie relacjonowania przez publiczna telewizje i radio obrad Sejmu i jego dzialalnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1959, Wydzial Filologiczny, sp. filologia polska

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: szef Zespolu Politycznego Prezydenta RP

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: wegierski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 2 Legionowo (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 170) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. ksiazki i ruchu wydawniczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. ksiazki i ruchu wydawniczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii w sprawie relacjonowania przez publiczna telewizje i radio obrad Sejmu i jego dzialalnosci (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1959, Wydzial Filologiczny, sp. filologia polska (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z szef Zespolu Politycznego Prezydenta RP (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wegierski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)