Mieczyslaw Pawlak

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Pawlak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 24 Ostroleka

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu nowelizacji Prawa bankowego w czesci dot. systemu oddluzenia rolnictwa

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna ds. nowelizacji ustaw podatkowych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji do rzadowych zalozen polityki spoleczno-gospodarczej na 1992 r.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania opinii dot. prowizorium budzetowego na I kwartal 1992 r.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1967, Ekonomiczno-Rolniczy, sp. planowanie przestrzenne

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ogrodnictwo

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 24 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu nowelizacji Prawa bankowego w czesci dot. systemu oddluzenia rolnictwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna ds. nowelizacji ustaw podatkowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji do rzadowych zalozen polityki spoleczno-gospodarczej na 1992 r. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania opinii dot. prowizorium budzetowego na I kwartal 1992 r. (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1967, Ekonomiczno-Rolniczy, sp. planowanie przestrzenne (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ogrodnictwo (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)