Miroslaw Sosnicki

Imię i nazwisko: Miroslaw Sosnicki
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 12 Walbrzych

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o zmianie ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej oraz poselskiego o zmianie ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej (druk 76, 88)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace - zaocznie, Swidnica, 1985

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 12 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o zmianie ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej oraz poselskiego o zmianie ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej (druk 76, 88) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace - zaocznie, Swidnica, 1985 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)