Robert Tromski

Imię i nazwisko: Robert Tromski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 19 Gorzow

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (druk 259)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o najmie lokali mieszkalnych wraz z autopoprawka (druk 221, 221-A, 727)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej panstwa (druk 822, 902)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo budowlane (druk 124)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia prowizorium budzetowego na okres od 1 stycznia do 31 marca 1992 r.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Pomaturalne Studium Zawodowe, 1975, Budownictwo Ogolne

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: lacina

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 19 Gorzow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (druk 259) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o najmie lokali mieszkalnych wraz z autopoprawka (druk 221, 221-A, 727) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej panstwa (druk 822, 902) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo budowlane (druk 124) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia prowizorium budzetowego na okres od 1 stycznia do 31 marca 1992 r. (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Pomaturalne Studium Zawodowe, 1975, Budownictwo Ogolne (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z lacina (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)