Stanislaw Sienkiewicz

Imię i nazwisko: Stanislaw Sienkiewicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 25 Bialystok

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druki 232, 233, 367, 368, 510)

Podkomisje: Podkomisja ds. przeksztalcen w rolnictwie i spoldzielczosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1974, Wydzial Rolnictwa, sp. chemizacja rolnictwa

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 25 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druki 232, 233, 367, 368, 510) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. przeksztalcen w rolnictwie i spoldzielczosci (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1974, Wydzial Rolnictwa, sp. chemizacja rolnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)