Wieslaw Chrzanowski

Imię i nazwisko: Wieslaw Chrzanowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Funkcja w Sejmie: Marszalek Sejmu

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 28 Lublin

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: profesor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1945, Wydzial Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: profesor - kierownik Katedry Prawa Cywilnego

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Marszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 28 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1945, Wydzial Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z profesor - kierownik Katedry Prawa Cywilnego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)