Wlodzimierz Sumara

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Sumara
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Porozumienie Ludowe

Okreg wyborczy: 23 Olsztyn

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zmianie ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (druk 489), zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 488)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych oraz o zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania (druk 27)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy budzetowej w czesci 81 - Rezerwy ogolne (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zalacznika nr 3 do ustawy budzetowej na 1993 r. - inwestycje centralne (druk 598)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnej prywatyzacji oraz narodowych funduszach inwestycyjnych (druk 435)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly w sprawie dodatkowych srodkow na rolnictwo w 1992 r. (druk 82)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski, Katowice, 1969, Wydzial Matemaryczno-Fizyczno-Chemiczny, sp. matematyka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Ludowe (Lista)
- posłowie z 23 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zmianie ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (druk 489), zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 488) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych oraz o zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania (druk 27) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy budzetowej w czesci 81 - Rezerwy ogolne (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zalacznika nr 3 do ustawy budzetowej na 1993 r. - inwestycje centralne (druk 598) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnej prywatyzacji oraz narodowych funduszach inwestycyjnych (druk 435) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly w sprawie dodatkowych srodkow na rolnictwo w 1992 r. (druk 82) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Slaski, Katowice, 1969, Wydzial Matemaryczno-Fizyczno-Chemiczny, sp. matematyka (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)