Zbigniew Sobotka

Imię i nazwisko: Zbigniew Sobotka
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Zbigniew Sobotka - II kadencja 1993 - 1997
- Zbigniew Sobotka - III kadencja 1997 - 2001
- Zbigniew Sobotka - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Mechaniczno-Hutnicze, Warszawa, 1981, Wydzial Mechaniczny

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: technik metalurg, walcownik stali

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Mechaniczno-Hutnicze, Warszawa, 1981, Wydzial Mechaniczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z technik metalurg, walcownik stali (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)