Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komorek, tkanek i narzadow (druk nr 817)

Grzegorz Marciniak
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny
Marek Balicki
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Mieczyslaw Piecka
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Roman Kurzbauer
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej
Seweryn Jurgielaniec
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Slawomir Marczewski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Wieslaw Opechowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Wladyslaw Medwid
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Wladyslaw Szkop
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny