Barbara Tumulka

Imię i nazwisko: Barbara Tumulka
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Barbara Tumulka - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 26 Rybnik

Tytul/stopien naukowy: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 26 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z lekarz medycyny (Tytul/stopien naukowy)