Boleslaw Kardaszewski

Imię i nazwisko: Boleslaw Kardaszewski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Okreg wyborczy: 41 Lodz

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. architekt

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. architekt (Tytul/stopien naukowy)