Daniela Teresa Liberadzka

Imię i nazwisko: Daniela Teresa Liberadzka
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Daniela Teresa Liberadzka - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 12 Ciechanow

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 12 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)