Jozef Ozga-Michalski

Imię i nazwisko: Jozef Ozga-Michalski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Jozef Ozga-Michalski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jozef Ozga-Michalski - I kadencja 1952 - 1956
- Jozef Ozga-Michalski - II kadencja 1957 - 1961
- Jozef Ozga-Michalski - III kadencja 1961 - 1965
- Jozef Ozga-Michalski - IV kadencja 1965 - 1969
- Jozef Ozga-Michalski - V kadencja 1969 - 1972
- Jozef Ozga-Michalski - VI kadencja 1972 - 1976
- Jozef Ozga-Michalski - VIII kadencja 1980 - 1985
- Jozef Ozga-Michalski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Okreg wyborczy: 37 Lublin

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 37 Lublin (Okreg wyborczy)