Longin Cegielski

Imię i nazwisko: Longin Cegielski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Longin Cegielski - VI kadencja 1972 - 1976
- Longin Cegielski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Okreg wyborczy: 18 Jelenia Gora

Tytul/stopien naukowy: dr nauk rolniczych

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 18 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk rolniczych (Tytul/stopien naukowy)