Maria Szwarnowiecka

Imię i nazwisko: Maria Szwarnowiecka
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Maria Szwarnowiecka - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 27 Tychy

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Tychy (Okreg wyborczy)