Waclaw Szymczak

Imię i nazwisko: Waclaw Szymczak
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Okreg wyborczy: 3 Warszawa-Wola

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 3 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)