Aleksander Bochenski

Imię i nazwisko: Aleksander Bochenski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji i Bezpieczenstwa

Komisje Sejmowe: Morska i Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Oswiatowa

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 46 Krakow

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji i Bezpieczenstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Morska i Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiatowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 46 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)