Alfred Krygier

Imię i nazwisko: Alfred Krygier
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Pracy i Opieki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Tytul/stopien naukowy: dr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Pracy i Opieki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr praw (Tytul/stopien naukowy)