Andrzej Witos

Imię i nazwisko: Andrzej Witos
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Odbudowy

Komisje Sejmowe: Ziem Odzyskanych i Repatriacji

Okreg wyborczy: 8 Zgierz

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Odbudowy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Ziem Odzyskanych i Repatriacji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Zgierz (Okreg wyborczy)