Eugeniusz Przetacznik

Imię i nazwisko: Eugeniusz Przetacznik
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Morska i Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Ziem Odzyskanych i Repatriacji

Okreg wyborczy: 30 Lodz

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Morska i Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Ziem Odzyskanych i Repatriacji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Lodz (Okreg wyborczy)