Hanna Chorazyna

Imię i nazwisko: Hanna Chorazyna
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Propagandowa

Komisje Sejmowe: Zdrowia

Komisje Sejmowe: Pracy i Opieki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Wyznaniowa i Narodowosciowa

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 1

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Propagandowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Opieki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyznaniowa i Narodowosciowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z lista panstwowa nr 1 (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)