Janusz Szalkowski

Imię i nazwisko: Janusz Szalkowski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Oswiatowa

Komisje Sejmowe: Propagandowa

Komisje Sejmowe: Wojskowa

Okreg wyborczy: 27 Torun

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Oswiatowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Propagandowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wojskowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Torun (Okreg wyborczy)