Michal Rekas

Imię i nazwisko: Michal Rekas
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: PSL-NW

Komisje Sejmowe: Oswiatowa

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 38 Legnica

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania PSL-NW
- posłowie z Oswiatowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 38 Legnica (Okreg wyborczy)