Andrzej Wasilewski

Imię i nazwisko: Andrzej Wasilewski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 69 Kalisz

Tytul/stopien naukowy: lekarz weterynarii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 69 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z lekarz weterynarii (Tytul/stopien naukowy)