Bogdan Waligorski

Imię i nazwisko: Bogdan Waligorski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 61 Szamotuly

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 61 Szamotuly (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)