Danuta Bartosiewicz

Imię i nazwisko: Danuta Bartosiewicz
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 27 Sosnowiec

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Sosnowiec (Okreg wyborczy)