Eugenia Loch

Imię i nazwisko: Eugenia Loch
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 64 Rzeszow

Tytul/stopien naukowy: dr nauk humanistycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 64 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)