Hieronim Burek

Imię i nazwisko: Hieronim Burek
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego i Maszynowego

Okreg wyborczy: 33 Radom

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego i Maszynowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Radom (Okreg wyborczy)