Jerzy Bafia

Imię i nazwisko: Jerzy Bafia
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Jerzy Bafia - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 75 Legnica

Tytul/stopien naukowy: prof. dr nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 75 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)