Kazimierz Czarnecki

Imię i nazwisko: Kazimierz Czarnecki
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 36 Chrzanow

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 36 Chrzanow (Okreg wyborczy)