Michal Cygan

Imię i nazwisko: Michal Cygan
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Drobnej Wytworczosci, Spoldzielczosci Pracy i Rzemiosla

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego i Maszynowego

Okreg wyborczy: 63 Krosno

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Drobnej Wytworczosci, Spoldzielczosci Pracy i Rzemiosla (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego i Maszynowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 63 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)