Mieczyslaw Furmanek

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Furmanek
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Furmanek - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Drobnej Wytworczosci, Spoldzielczosci Pracy i Rzemiosla

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 42 Krasnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Drobnej Wytworczosci, Spoldzielczosci Pracy i Rzemiosla (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 42 Krasnik (Okreg wyborczy)