Roman Mackowski

Imię i nazwisko: Roman Mackowski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 32 Ostrowiec Swietokrzyski

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 32 Ostrowiec Swietokrzyski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)