Eugenia Miklaszewicz

Imię i nazwisko: Eugenia Miklaszewicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Eugenia Miklaszewicz - IV kadencja 1965 - 1969
- Eugenia Miklaszewicz - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 10 Elk

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Elk (Okreg wyborczy)