Franciszek Bartoszek

Imię i nazwisko: Franciszek Bartoszek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 20 Bielsko-Biala

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)