Franciszek Gesing

Imię i nazwisko: Franciszek Gesing
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Franciszek Gesing - IV kadencja 1965 - 1969
- Franciszek Gesing - V kadencja 1969 - 1972
- Franciszek Gesing - VI kadencja 1972 - 1976
- Franciszek Gesing - VII kadencja 1976 - 1980
- Franciszek Gesing - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 36 Chrzanow

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 36 Chrzanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)