Franciszek Grochalski

Imię i nazwisko: Franciszek Grochalski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Franciszek Grochalski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 49 Sieradz

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Sieradz (Okreg wyborczy)