Jan Wiensek

Imię i nazwisko: Jan Wiensek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Jan Wiensek - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 66 Stargard

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 66 Stargard (Okreg wyborczy)