Stanislaw Osinski

Imię i nazwisko: Stanislaw Osinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Stanislaw Osinski - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 2 Warszawa-Wola

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 2 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)