Tadeusz Wieczorek

Imię i nazwisko: Tadeusz Wieczorek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Tadeusz Wieczorek - I kadencja 1952 - 1956
- Tadeusz Wieczorek - II kadencja 1957 - 1961
- Tadeusz Wieczorek - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 80 Zielona Gora

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 80 Zielona Gora (Okreg wyborczy)