Zbigniew Uzar

Imię i nazwisko: Zbigniew Uzar
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 77 Wroclaw

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 77 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)