Danuta Waniek

Imię i nazwisko: Danuta Waniek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Danuta Waniek - I kadencja 1991 - 1993
- Danuta Waniek - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-10-26

Data wygasniecia mandatu: 2001-05-15 Zrzeczenie

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Wloclawek

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: rozwiedziona

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1969

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-10-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 2001-05-15 Zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Wloclawek (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziona (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w październiku
- w 26 dniu miesiąca